Een paard als coach

 

Werken met paarden in een coachingstraject heeft heel veel voordelen. Een paard oordeelt niet en leeft in het hier en nu. Daardoor voelen kinderen zich veilig en durven ze zich open te stellen. Vaak zien we al binnen enkele minuten een vertrouwensband ontstaan. Veel sneller dan wanneer wij alleen met de kinderen om tafel zouden gaan.

 

Door te werken met paarden ligt de focus niet direct op het kind zelf, maar op het paard. Het paard is de spiegel en de leermeester. Allerlei situaties uit het dagelijkse leven komen bij de omgang met paarden op een natuurlijke manier voorbij: non-verbale communicatie, assertiviteit,  probleemoplossend vermogen, leiderschap, samenwerking en vertrouwen.

 

Een paard is een kuddedier. Het niet duidelijk zijn in wat je bedoelt en het ene zeggen (ratio), maar iets anders doen (gevoel) ervaart hij als onveilig. En daarop geeft hij meteen een reactie. Zo laat een paard een kind zien hoe het in zijn vel zit en wordt het ook duidelijk welk effect een kleine verandering heeft. Dat werkt enorm motiverend.